Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

Yritystontit Kolmenkulma Eco-Industrial Parkissa

Kolmenkulma on uusi logistiikan, tuotannon ja palvelujen cleantech-yritysalue Tampereella, Ylöjärvellä ja Nokialla. Kolmenkulma sijaitsee Tampereen läntisen ohikulkutien varrella. Yritysalueen saavutettavuus on erinomainen ja alueen nimi viittaakin sen sijaintiin kolmen valtatien ja kolmen kaupungin risteyskohdassa.

Nokian Kyynijärvelle on sijoittumassa merkittävä bio- ja kiertotalouden yrityskeskittymä ECO3 (julkistetut investoinnit yhteensä n. 60 M€), mm.

- Ecolan, tuhkien jatkojalostamo (2017)
- Ecomation, pyrolyysilaitos (2017)
- Nowaste, muovin ja kumin kierrätys (2017)
- Pirkanmaan jätehuolto, biokaasulaitos (2018)
- Nokian Vesi, jätevedenpuhdistamo (2019)
- Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys, biomassaterminaali (2018-19)

Lue tarkemmin ECO3-alueen toiminnasta ja toimijoista täältä. Voit tutustua myös ECO3-alueen ravinnekiertomalliin videon avulla.

Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupungit käynnistivät seutuyhteistyönä vuonna 2005 mittavan yritysaluehankkeen. Kolmenkulman alue on seutukunnan laajin yritysalue. Kokonaispinta-alaltaan alueen rakennettavissa oleva ala on runsaat 600 hehtaaria. Yhdessä jo rakennettujen yritysalueiden kanssa Kolmenkulma muodostaa yhteensä yli 850 hehtaarin yrityskeskittymän. Uudelle alueelle on arvioitu syntyvän yli 10 000 työpaikkaa.

Käyttötarkoitus: Erikoiskauppa, tilaa vievä kauppa, huoltamotoiminta, ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton teollisuus, raskas teollisuus, kierrätys- ja ympäristöteollisuus ja moottoriurheilu.

Business Tampere tekee läheistä yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun kuntien elinkeinojohtajien kanssa ja hakee soveltuvat, asiakkaan vaatimuksia vastaavat tonttivaihtoehdot. Tämän jälkeen siirrytään tyypillisesti suoriin neuvotteluihin niiden kuntien kanssa, joiden tonteista asiakas on kiinnostunut.