Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

Tampere

Tampereen alue Kolmenkulmassa

Kolmenkulma Tampere

Tampereen alue Kolmenkulmassa on osa Myllypuron yritysaluetta. Alue on suurten teollisuuslaitosten ja logistiikkayritysten leimaama alue, jonka saavutettavuus on seudullisesti hyvä. Alue on osittain irrallaan asutuksesta, mikä mahdollistaa myös raskaan teollisuustoiminnan.

Alueen nykyisiä yrityksiä: Kaukokiito Oy, Sandvik Mining and Construction, UPM Raflatac Oy, Onninen Oy, Nokia Capacitors Oy, Pilkington Automotive Finland Oy, Rudus Betonituote Oy, Metso Minerals Finland Oy, Bronto Skylift.

Tampereella Kolmenkulmassa:

I-vaihe (asemakaava nro 8183)

  • Kaavamerkintä KT-9 (Toimisto- ja työpaikkarakennusten sekä niihin liittyvien liike- ja varastotilojen korttelialue) - Alueelle ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 114 §:n mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä eikä myyntipinta-alaltaan yli 400 m2 suuruisia päivittäistavarakaupan myymälöitä. Myyntipinta-alaa voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen kerrosalasta. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista eikä likaantumista.
  • tehokkuus e=0,5
  • Asemakaava on tullut voimaan 25.1.2016. Kunnallistekniikan rakentaminen kaava-alueella valmistuu vuoden 2017 aikana.

II-vaihe (asemakaava nro 8189)

  • Kaavamerkintä KT-9 (Toimisto- ja työpaikkarakennusten sekä niihin liittyvien liike- ja varastotilojen korttelialue) - Alueelle ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 114 §:n mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä eikä myyntipinta-alaltaan yli 400 m2 suuruisia päivittäistavarakaupan myymälöitä. Myyntipinta-alaa voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen kerrosalasta. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista eikä likaantumista.
  • Kaavamerkintä TY-21 (Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia)
  • tehokkuus e=0,4 - 0,5
  • Asemakaava on tavoitteena saada voimaan vuoden 2018 alkupuolella. Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus vaiheistaa lähivuosille.

Tonttien reaaliaikaiseen varaustilanteeseen sekä tonttien tarkempiin tietoihin voi tutustua osoitteessa https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrittaminen/yritystontit.html

Kysy lisää

Tampereen kaupunki
Tonttipäällikkö Pasi Kamppari
puh. 040 779 5615
pasi.kamppari@tampere.fi