Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

Kolmenkulma Eco-Industrial Parkin mahdollisuudet yrityksellesi

Kolmenkulma Eco-Industrial Park on kolmen kunnan alueelle rakentuva yritysalue. Aluetta kehitetään cleantech-näkökulmasta niin, että sinne syntyy mahdollisimman paljon yritysten välistä yhteistoimintaa, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta, vähentää ympäristökuormitusta ja edistää ympäristöystävällisten yhteisten toimintamallien syntymistä mm. jaettujen energiaresurssien ja palveluiden kautta.

Kolmenkulman 850 ha yritysalue on Tampereen, Nokian ja Ylöjärven yhteishanke toimisto- ja tuotantokäyttöön. Näillä kolmella kaupungilla on vahva tahto kehittää Kolmenkulman aluetta ympäristöasioiden näkökulmasta ja etsiä uusiutuvia energiaratkaisuja. Kolmenkulman alueella on voimassa oleva yleiskaava, asemakaava-alueita on valmiina ja kaavoitusvalmius on hyvä. Kolmenkulman alueelle on tehty mm. cleantech-elinkeinovyöhyke- ja energiahankeselvitykset. Eco-Industrial Park -konseptin keskeisiä ominaisuuksia ovat mm. uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut.

Uusien liiketoimintojen, teknologioiden ja palveluiden kehitys ja testaus elävässä toimintaympäristössä mahdollistuu Kolmenkulman alueella. Myös uusien teknologioiden käyttöönotto ja vaiheittainen toteutus on alueella mahdollista sitä mukaa kun ne kaupallistuvat.

Nokian Kyynijärvelle on sijoittumassa merkittävä bio- ja kiertotalouden yrityskeskittymä ECO3 (julkistetut investoinnit yhteensä n. 60 M€), mm.

- Ecolan, tuhkien jatkojalostamo (2017)
- Ecomation, pyrolyysilaitos (2017)
- Nowaste, muovin ja kumin kierrätys (2017)
- Pirkanmaan jätehuolto, biokaasulaitos (2018)
- Nokian Vesi, jätevedenpuhdistamo (2019)
- Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys, biomassaterminaali (2018-19)

Lue tarkemmin ECO3-alueen toiminnasta ja toimijoista täältä. Voit tutustua myös ECO3-alueen ravinnekiertomalliin videon avulla.

Kolmenkulman alue mahdollistaa:

 • Teolliset symbioosit: synergiaa ja yritysten välistä vuorovaikutusta, jossa toisen ylijäämä on toisen raaka-aine
 • Erilaiset ja uudet energiaratkaisut, mm. yhteinen jakeluverkosto sekä hajautetut ja älykkäät energiajärjestelmät (smart grid)
 • Pilotoinnin elävässä ympäristössä
 • Plug&play–mallin: kunnallistekniset ratkaisut ja valmiit toimintaverkostot, joihin on helppo liittyä mukaan

Kolmenkulma Eco-Industrial Park tulee tarjoamaan alueelle sijoittuvalle yritykselle seuraavia etuja:

 • Etabloitumisen helppous: Alueelle sijoittuminen on tehty yrityksille mahdollisimman helpoksi
 • Markkinoiden läheisyys: Suomen voimakkaimmin kasvava ja toiseksi suurin keskittymä
 • Hyvä työvoiman saatavuus
 • Palvelut 
 • Hyvät liikenneyhteydet 
 • Saman arvoketjun yritysten läheisyys
 • Innovatiivinen ympäristö
 • Tutkimuslaitosten läheisyys