Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

Green Collaboration

Tampereen kaupunkiseutu kehittää Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueista Suomen ensimmäistä cleantech-vyöhykettä. Kolmenkulmaan sijoittuu muun muassa energian, jätehuollon, rakennetun ympäristön, teollisten prosessien ja liikenneratkaisujen osaajia, jotka voivat kehittää toiminnallisia ja logistisia ketjuja yhdessä sekä hyödyntää yhteisiä palveluita ja energiaverkkoja. Tarastenjärvelle sijoittuville yrityksille hyötyvoimalaitoksen läheisyys ja tehokas materiaalienlajittelujärjestelmä avaavat uusia mahdollisuuksia vihreiden ratkaisujen toteuttamiseen.

Tampereen kaupunkiseutu on elinvoimainen kasvukeskus, joka omaa vahvan teollisuusperinnön lukuisilla eri teollisuuden toimialoilla ja jossa tutkimus- ja kehitystyö, uudet innovaatiot ja vihreät arvot ovat jo pitkään olleet tärkeässä asemassa. Yhdistämällä seudulle tulevien ja täällä jo olevien toimijoiden voimat ja hyödyntämällä alueella olevaa laajaa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden koulutusorganisaatioiden osaamista ja verkostoja, Tampereen seudulla on huikeat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä yhä pidemmälle sellaisena innovaatiokeskuksena, jossa tuoreet ideat ja toimiva yhteistyö synnyttävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ratkaisuja myös vihreiden teknologioiden parissa.

Tampereen kaupunkiseudulla on olemassa lukuisia innovaatioalustoja, jotka mahdollistavat hedelmällisen yhteistyön eri alojen toimijoiden välillä sekä uusien bisnes- ja yritysideoiden syntymisen ja kehittymisen. Alueella on käynnissä lukuisia hankkeita vihreisiin arvoihin liittyen ja kaupunkisuunnittelussa ne otetaan myös hyvin huomioon - kaupunkisuunnitteluprosessi on ekotehokas ja kaupunkiseudun uudet kehittämis- ja rakennuskohteet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia ja yhteistyöverkostoja vihreiden teknologioiden ja toimintamallien pilotointiin ja käyttöönottoon.Näistä poimintoina vaikkapa älykäs liikenne ja liikkuminen, digitaaliset palvelut ja avoin data, nollaenergiarakentaminen sekä erilaiset resurssitehokkaat verkostot. 

Tampere sai syksyllä 2015 Tekesin INKA-ohjelman (Innovatiiviset kaupungit)  INKA-Awards palkinnon pitkäjänteisestä työstä kehitysalustojen synnyttämisessä. Tampere vastaa INKA-ohjelmassa älykkäiden kaupunkien ja uudistuvan teollisuuden kansallisesta yhteistyöstä. Monet kaupunkialueet toimivat jo nyt ja kehittyvät edelleen innovaatioalustoina (Vuores, Härmälänranta, Niemenranta, Tesoma, ...) sisältäen mm. innovatiivisia jätteenkeräysjärjestelmiä, edistyksellistä LED-teknologiaa, uudenlaista palveluajattelua, edistyksellisiä rakentamisratkaisuja (puurakentaminen esimerkiksi) ja moderneja energiaratkaisuja.