Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

Korkeatasoinen tutkimus, kehitys ja koulutus

Tampereen korkeakoulut ja muut oppilaitokset tarjoavat korkeatasoista opetusta ja toimivat aktiivisesti yhteistyössä cleantech- ja energiaklusterin yritysten kanssa erilaisissa tutkimushankkeissa. Monipuolisen alan koulutuksen ansiosta myös osaavan työvoiman saatavuus ja tutkimuksen taso on erittäin hyvä.

Suomessa on maailman vahvin yliopistojen ja yrityselämän yhteistyö ja Tampere erottuu Suomen mittakaavassa edukseen. 

Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) tutkimuksen kärkialoja ovat signaalinkäsittely, optiikka ja fotoniikka, älykkäät koneet, biomallinnus ja rakennettu ympäristö. Cleantech läpileikkaa TTY:n osaamista laajasti, ja sen osa-alueet ovat näkökulmina mukana usean eri tutkimusryhmän toiminnassa. Tärkeitä tähän liittyviä teema-alueita ovat mm. digitaalinen toimintaympäristö, energia- ja ekotehokkuus, teollinen kilpailukyky ja terveysteknologia.

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) osaamisen kärjet nousevat neljältä painopistealueelta: sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit, älykkäät koneet ja laitteet, energiatehokkaat ja terveelliset rakennukset sekä yrittäjyys ja uusi liiketoiminta. TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Yhtenä esimerkkinä bio-osaamiseen keskittyvä innovaatioympäristö BioHub,  jossa yhdistyy TAMKin tekniikan, metsäalan ja liiketalouden osaaminen.

Tampereen yliopiston (UTA) profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus sekä monitieteisyys. Tutkimustoiminnassaan yliopisto tarttuu tärkeisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehittää uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja innovatiivisia palveluita yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.  VTT:n kärki- ja innovaatio-ohjelmia ovat mm. älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne, älykkäät energiaratkaisut ja alueet sekä tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä.

Tampereen aikuiskoulutuskeskuksella (TAKK) on mm. korkealaatuista ympäristöasioihin liittyvää koulutusta jota kehitetään jatkuvasti. TAKK on mukana myös valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen vienninedistämishankkeessa, jossa ammatillisen koulutuksen vientiä vauhditetaan 14 suomalaisen koulutuksen järjestäjän yhteisvoimin. Tavoitteena on muun muassa valjastaa Suomen 360 ammatillista tutkintoa osaksi koulutuspalvelujen vientiä. Markkinat suomalaiselle koulutusosaamiselle ovat olemassa.

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) suunnittelee mm. nykyisiä tekniikan alan koulutusohjelmia läpileikkaavaa cleantech-opintokokonaisuutta.