Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

Tarastenjärvelle tulossa laaja kiertotalouteen ja materiaalivirtojen hallintaan keskittynyt työpaikka-alue

Tarastenjärvelle Tampereelle ja Kangasalle on tulossa laaja työpaikka-alue, jossa on tarkoitus keskittyä kiertotalouteen ja materiaalivirtojen hallintaan. Alue sisältää nykyisen jätteenkäsittelyalueen laajennuksen, ja on tulevan hyötyvoimalaitoksen vieressä. Tampereen asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.11.2015 saakka.

Asemakaava-alue sijaitsee valtatien 9 pohjoispuolella Tarastenjärven eritasoliittymän kohdalla noin 12 km Tampereen keskustasta koilliseen Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan rajalla. Tampereen puolella kaava-alue on noin 150 hehtaaria.

Tavoitteena on uudenlainen yritysalue, joka on luontainen paikka jätteenkäsittelyyn, kierrätykseen, ympäristö- ja energialiiketoimintaan sekä logistiikalle. Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää synergia Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen ja Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen kanssa.

Tampereen kaupunki ja Kangasalan kunta ovat valmistelleet asemakaavoja yhteistyössä. Kaavan aloitus- ja valmisteluvaiheessa aineistot olivat nähtävillä molemmissa kunnissa samaan aikaan. Kaavojen ehdotukset käsitellään molemmissa kunnissa erikseen.
Alueella on tehty laaja selvitystyö muun muassa ympäristö- ja liikenneasioista.

Luontoarvoja turvataan

Keskeinen suunnittelussa huomioon otettu asia on ollut alueen hulevesien käsittely siten, että luontoarvot eivät vaarannu. Erityisesti suojellun tummaverkkoperhosen kannalta alueen vesitasapainon säilyttäminen on tärkeää. Näätäsuon luonnonsuojelulliset arvot turvataan.

Tampereen asemakaavaehdotukseen sisältyy noin 25 hehtaarin laajuinen teollisuus- ja yritysalue valtatie 9 varrelle, noin 85 hehtaarin laajuinen nykyisen jätteenkäsittelyalueen kehittämisalue sekä uusi paloasema Tarastenjärven eritasoliittymän viereen.

Uutta kerrosalaa muodostuu noin 110 000 kerrosneliömetriä teollisuus- ja yrityskäyttöön. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyalueelle on osoitettu noin 90 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta.

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon 22.10.–23.11.2015

Lisätietoja:

Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
Puhelin 040 8007901

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Eerikäinen
Puhelin 040 806 3302