Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

Koukkujärvelle, Kolmenkulman alueelle, suunnitellaan mädätyslaitosta

Pirkanmaan Jätehuolto suunnittelee mittavaa investointia Koukkujärvelle. Kyseessä on biojätteenkäsittelylaitos eli mädätyslaitos. Laitoksen tämänhetkinen kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Harri Kallio sanoo, että hankkeella on tähän mennessä yrityksen hallituksen periaateaatepäätös.

Kuivamädätystekniikalla toimiva laitos liittyy läheisesti Koukkujärvelle rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon.

– Olemme pyrkineet löytämään synergiaa, ja sitä Koukkujärvellä on, Kallio sanoo.

Laitoksia tulee yhdistämään muun muassa se, että se käsittelee jätevedenpuhdistamolla syntyvän lietteen. Kallio sanoo, että tarkoituksena on myös jatkojalostaa lietettä esimerkiksi lannoitteiksi. Prosessissa syntyy biokaasua.

Toimitusjohtaja Kallio uskoo, että Koukkujärvi houkuttelee alueena yrityskumppanin myös kaasun jatkojalostukseen esimerkiksi vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi, samoin kuin lämmitysenergian käyttöön.

– Koukkujärvi on erittäin potentiaalinen paikka. Siellä on mahdollisuudet yritysten väliseen yhteistyöhön ja kokonaisratkaisuihin.

Ennen kuin biojätteenkäsittelylaitos alkaa ottaa vastaan biojätettä ja lietettä, edessä on muun muassa YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointi.

– Nokian kaupunki on ilmoittanut valmiutensa kaavoitukseen, Kallio sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan mädätyslaitos tulee ulkopuoliselle näyttäytymään hyvännäköisenä teollisuusalueena. Myöskään hajuhaittoja ei liiemmälti pitäisi olla tulossa.

– Tällaiset uudet laitokset ovat suljettuja. Ovet ovat auki ainoastaan silloin, kun jätettä puretaan autoista.

Uutinen julkaistu 13.10.2015 Nokian Uutisissa.