Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

ELY-keskus: Rahoitusta pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen

Yritykset ja yhteisöt voivat nyt hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta rahoitusta uusien tutkimus- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen. Pilaantuneiden maa-alueiden kestävään riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien, toimintakäytäntöjen ja menettelytapojen kokeilevaan tutkimiseen ja kehittämiseen voi hakea rahoitusta vuoden 2018 elokuun loppuun asti.

- Oleellisessa roolissa hallituksen strategisessa ohjelmassa on kokeilukulttuurin luominen, jossa erilaisilla kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä, toteaa kokeiluhankkeen projektipäällikkö Jarno Laitinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lue lisää rahoituksen hakemisesta täältä.