Kolmenkulma Eco-Industrial Park
Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä Kolmenkulmaan rakentuvalla cleantech -alueella.
 

ELY-keskus: Pirkanmaalla on potentiaalia lietteiden, biojätteiden ja tuhkien hyötykäyttöön

Tampereen teknillinen yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat selvittäneet Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Pirkanmaalla syntyvien puhdistamolietteiden, erilliskerättyjen biojätteiden ja tuhkien ravinnemäärät tavoitteena hyödyntää nämä raaka-aineet energian tuotannossa ja kasvintuotannossa. Hankkeessa olivat mukana myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Nokian Vesi Oy, MTK-Pirkanmaa, Pirkanmaan liitto sekä Metsäkeskus. Juuri valmistuneen selvityksen mukaan Pirkanmaalla näyttäisi olevan potentiaalia hyödyntää puhdistamolietteitä, erilliskerättyjä biojätteitä sekä tuhkien jatkojalostustuotteita peltojen lannoitteena. Peltojen sijainti tukee hyödyntämistä, sillä ne sijaitsevat kohtuullisella kuljetusetäisyydellä uusien lannoitetuotteiden mahdollisista valmistuspaikoista.

Pirkanmaalla on käynnissä ravinteiden kierrätyksen ja hyötykäytön kannalta erittäin merkittäviä suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Näitä ovat mm. Tampereen Seudun keskuspuhdistamon suunnittelu sekä Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitoksen suunnittelu Kolmenkulman ECO3-alueelle. Tälle alueelle on tulossa myös Nokian Veden uusi jätevedenpuhdistamo ja muita bio- ja kiertotalouden toimintoja.

Voit lukea selvityksestä tarkemmin täältä.